Brine @ KALE’I kaffebar (Gbg) 25/4-14

KALE’I KAFFEBAR, 25 april 17.30-20.00, Kyrkogatan 13, GBG.